Saturday, February 22, 2020

Thành Phố Las Vegas, Nevada - Hoa Kỳ - Nguyễn Duy Phước

Quý vị nào chưa đi Las Vegas, xin mời xem video này để biết thế giới của cờ bạc, thành phố của tội lỗi nguy nga tráng lệ  quyến rũ mời mọc đến dường nào.
Cám ơn anh Nguyễn Duy Phước.

No comments:

Post a Comment