Saturday, November 12, 2022

Hai Bài Thơ Không Thể Quên - Trần Văn Giang


Xin giới thiệu hai bài thơ về Sai gòn và Miền Nam Việt Nam (VNCH) không thể nào quên trong tâm trí đám học trò Miền Nam trước năm 1975 như bản thân tôi.  Tôi nói “không thể nào quên” vì các Cô giáo, Thầy giáo bậc Tiểu học cho học trò học thuộc nằm lòng hai bài này để lên trả bài trong lớp học lấy điểm.. 
Có lẽ quý vị niên trưởng cũng không quên (nếu các vị còn tỉnh táo, chưa bị dính “Ao-dai-mơ?!”) hai bài thơ như vầy… 
1- Sài Gòn 

Sài Gòn có bến Chương Dương, 
Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do, 
Phường Chợ Quán, khóm Cầu Kho, 
Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm, 
Ô tô buýt chạy khắp miền, 
Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn... 
Bến Thành đã tiếng tăm vang, 
Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi.... 
Xe đò, xe máy, tắc-xi, 
Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi! 
Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi, 
Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ... 
Trải bao thay đổi đến giờ, 
Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang, 
Sài Gòn, thủ phủ Việt Nam, 
Mai ngày kiến thiết, mở mang còn nhiều. 
 Bảo Vân 
Xe thổ mộ

2 - Tôi yêu tiếng Việt miền Nam 
 
Tôi yêu tiếng Việt miền Nam, 
Yêu con sông rộng, yêu hàng dừa cao. 
Yêu xe thổ mộ xôn xao 
Trên đường khúc khuỷu đi vào miền quê. 
Tôi yêu đồng cỏ nắng se, 
Nhà rơm trống trải, chiếc ghe dập dềnh. 
Tôi yêu nắng lóa châu thành, 
Trận mưa ngắn ngủi, gió lành hiu hiu. 
Nơi đây tôi mến thương nhiều, 
Miền Nam nước Việt mỹ miều làm sao! 
Xa xôi hằng vẫn ước ao 
Vào thăm vựa lúa xem sao, hỡi mình! 
Chừ đây tình đã gặp tình, 
Tưởng như trong đại gia đình đâu xa. 
Người xem tôi tựa người nhà, 
Người kêu thân mật tôi là: Thầy Hai! 
Ðồng bào Nam Việt ta ơi! 
Tôi yêu cặp mắt làn môi thiệt thà. 
Nước non vẫn nước non nhà, 
Bắc Nam xa mấy vẫn là anh em! 
 
Bàng Bá Lân 

Trần Văn Giang sưu tầm 

No comments:

Post a Comment