Wednesday, November 23, 2022

Mùa Tạ Ơn - Hàn Thiên Lương


 Ca’m ơn Trời Đất tràn ân phước

Cho có ánh dương ấm ngập tràn

Cho có viền trăng rằm thật sáng

Trung thu trẻ nhỏ tiếng cười vang!

 

Cám ơn người xưa đi mở nước

Bờ cõi đồng xanh lúa đẹp màu

Kẻ sau tiếp đời người đi trước

Chống kẻ xăm lăng đổ máu đào.

 

Người nông dân đời đời gian khổ

Đội trời đạp đất, nắng mưa sương

Gaọ trắng cơm ngon người no ấm

Công nầy càng nghĩ thật càng thương!

 

Ta hạnh phúc trong  nhà ấm cúng

Qua sông thông thả mấy cây cầu

Những con đường không còn ao vũng

-Nhờ ai đó … nặng nỗi ơn sâu!

 

Thầy  thương chúng ta từng đứa một

Dẫu ngoan hiền , lười biếng không chăm

Qua tháng năm  mấy mùa phuơng nở

Làm lái đò,  đưa trẻ sang sông!

 

Cám ơn cha mẹ một đời lam lủ

Lo cho con không quảng nhọc nhằn

Mong con lớn thành người hữu dụng

Cha mẹ già…như ánh sao băng!

 

Những ơn đó làm sao trả được?!

Trên đời nâỳ ta quá mong manh

- Hãy tĩnh thức không làm  tội lỗi

Xin bình tâm, tấc dạ chí thành!

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment