Saturday, November 19, 2022

Vì Sao Đàn Ông Bị Rụng Răng Sớm?

 

Khi yêu, các chàng trai thấy người yêu toàn ưu điểm.    

    Nhưng khi cưới nhau rồi, đa số các bà vợ dần dần  bộc lộ bản tính "sư tử Hà Đông" ra.

Lúc này, gạo đã thành cơm nên các ông chồng chỉ biết "cắn răng chịu đựng" mà thôi.

    Khi đã hình thành nên một gia đình, các ông đường đường là "chủ hộ", nhưng quyền quyết định mọi chuyện quan trọng đều thuộc về các bà, và các ông phải "cắn răng chịu đựng" tiếp...

Tức tối, vì lương của mình mà không được xài, bởi các bà vợ thu tất, tức tối đành "nghiến răng trèo trẹo" trong im lặng.

Năm thì mười họa có được đồng quỹ đen nào, thi thoảng cùng chiến hữu "lai rai" chút đỉnh, cũng bị vợ cằn nhằn cữ nhữ, bực mà không làm gì được , các ông lại "cắn răng chịu đựng" nữa, đố dám "hỗn" !

Bởi cắn răng và nghiến răng suốt "chiều dài lịch sử" nên cánh đàn ông chưa kịp già là "răng từ bỏ quyền lợi hết rồi!


Tóm lại, số trời đã định, đàn ông bị rụng răng sớm so với đàn bà cùng tuổi là do phải "cắn răng" và "nghiến răng" quá độ...

 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment