Wednesday, November 16, 2022

Một Rừng Nói Lái

 

- Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.

- Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng. 

****

- Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.

- Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....

 ****

- Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
- Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.

**** 

- Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.
- Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.

 ****

- Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.

- Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

 ****

- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
- Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.

- Chơi hụi thì chết,  Chơi hết thì trụi.

 ***

- Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ: 

- Người lao động chân chính còn người linh động trân tráo.

 ****

- Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.

- Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.

**** 

- Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.

- Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.

 ****

- Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.

- Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.

**** 

- Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.

- Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.

****** 

- Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.

- Tình chan chứa là tình chưa chán.

**** 

- Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.

- Từ đâu có chữ đầu tư?

 ****

- Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.

- Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.

 ****

- Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.

- Người có lông mép thường có mông lép.

**** 

- Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.

- Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh

**** 

- Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.

- Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.

**** 

- Tâm không đầy như Tây không Đầm.

- Củ không đứng vì cứng không đủ

**** 

- Người Bắc nói "đang đi trên đường" 

- Người Nam nói "đương đi trên đàng"

****

- Người Bắc nói "hợp nhãn / Người Nam nói "hạp nhỡn"

- Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.

 ****

- Người bí ẩn thường có ý bẩn

- Có thánh tâm thì không có tánh thâm

**** 

- Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá

- Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết

 

 Sưu tầm

1 comment:

  1. rất hay và hài hước .Cám ơn người sưu tầm và tác giả


    ReplyDelete