Friday, September 25, 2020

Một Câu Chuyện Tiếu Lâm Của LM. Phạm Quang HồngHồi xưa ở Nam kỳ có một chú Khách qua làm ăn. Ban đầu chú hành nghề bán ve chai ở Chợ Lớn, buôn bán vất vả bao năm tích cóp chú mua được xe hủ tiếu mì, rồi sau chú làm ăn khấm khá mua được 4,5 xe hủ tiếu.
Rồi mua được một căn phố, rồi, 2,3 căn, riết thành nguyên một dãy phố luôn. 

Cuộc sống của chú bây giờ giàu có rồi, chú mới lấy một cô vợ An Nam, sanh được một thằng con trai, rồi chú mới nghĩ tới chuyện cho nó đi học chữ Tàu đặng biết chữ nghĩa của tổ tiên.

Ngày đầu tiên tới lớp, thầy đồ mới dạy con trai chú chữ Ngã ( chữ này ngôi thứ nhứt nghĩa là tôi) thầy nói đây là chữ Ngã có 7 nét, nghĩa là " tao " là thầy của mày nè. 
Chữ thứ hai là chữ Lị ( nghĩa là ngôi thứ 2 đại từ như chữ You trong tiếng Ăng lê), thầy giải thích chữ này nghĩa là "mày" là học trò của tao nè.
Chữ thứ ba là chữ Tha trong chữ Tha nhơn ( nghĩa là ngôi thứ 3 như she, he, it) , thầy không biết sao làm thí dụ mới chỉ con chó ngoài sân mà nói, đó tha nghĩa là con chó ngoài đó đó.

Thằng con trai tan học về nhà hí ha hí hảnh, chú khách mới kiu lại mà hỏi coi hôm nay con học được gì....

Chú khách chỉ chữ Ngộ rồi hỏi:
-  Chữ gì đây mạy , mày biết không ? 
Thằng con nói: 
- Dạ biết chớ, dạ là chữ Ngộ nghĩa là:  tao nè tao là thầy của mày đang dạy mày nè.
Ông cha tối tăm mặt mày hỏi tiếp: 
- Dzậy còn chữ này ?
Thằng con trả lời:
- Dạ là chữ Lị là mày là học trò của tao.
Ông cha hết hồn nhưng ráng hỏi cho xong câu cuối, vậy còn chữ này
Thằng nhỏ nhìn quanh quất không thấy con chó nhưng thấy má nó trong nhà bếp rồi nói: 
- Đó cha, dạ là con chó trong nhà bếp đó cha.

Chú khách tức quá , quất nó mấy roi rồi dạy lại: 
- Mày nhớ nha chưa,  Ngộ là tao là cha của mày nè, còn Lị là mày là con của tao, còn Tha tức là má mày chứ con chó gì mạy.

Qua hôm sau ông thầy hỏi lại bài cũ, thằng nhỏ tự tin trả lời
Dạ thưa thầy Ngộ là tao là cha của mày
Lị là mày là con của tao
Còn tha.... Nó nhìn con chó ngoài sân rồi nói.. là má mày ngoài sân kìa.

Thầy.....😶

From: Kim Hoa Bà Bà

No comments:

Post a Comment