Saturday, September 19, 2020

Hoa Trôi Hữu Ý, Nước Chảy Vô Tình, Đời Người Gặp Gỡ Chia Xa Đều Bởi Chữ Duyên...

1 comment:

  1. bịa đặt láo, làm sao có chiếc lá nào to đủ mà điền vào cả một bài thơ dài như vậy, nhất là viết bằng bút lông chữ Tàu?

    ReplyDelete