Friday, September 11, 2020

Hãy Để Anh Gặm Nhắm Nỗi Buồn Của Em Nhé!


Một hot girl vào nhà vệ sinh để "đi nặng", mang theo điện thoại, vừa vận công lực tống của nợ ra, vừa post status mùi mẫn:
"Có những nỗi buồn sâu thẳm tận đáy lòng không thể chia sẻ cùng ai, chỉ một mình cô đơn,  tự oằn mình vượt qua..."
Mấy giây sau một loạt các thanh niên nhảy vào like và comment.
Thanh niên thứ nhứt: Anh muốn chìm đắm vào nỗi buồn của em.
Thanh niên thứ hai:  Hãy mở lòng ra cho anh chia sẻ một ít nỗi buồn đó nhé.
Đặc biệt là thanh niên thứ ba: Hãy để anh gặm nhắm nỗi buồn của em nhé.
Ha Hahha...

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment