Friday, September 18, 2020

Người VN Cần Thay Đổi - Đặng Chí Hùng„Đã đến lúc người VN cần nhìn nhận 4 dạng này đã góp phần làm cho người VN chúng ta cứ bị “quả báo” mãi không thoát ra khỏi kiếp nhược tiểu bởi vì người VN còn tồn tại 4 dạng: Khốn nạn, phản bội, qua cầu rút ván, lá mặt lá trái. „

Tất nhiên là không phải người VN nào cũng như nội dung status ngắn này viết. Nhưng những người không nằm trong số ví dụ dưới đây cần làm tốt hơn nữa để thay đổi VN nói chung và cả những thế hệ sau để người VN không còn những con người như ở dưới… 

Đó là những nhà báo, dư luận viên và đảng CsVN đã hả hê khi các nước khác bị dịch cúm Tàu và lấy VN với những sự thật đã bị che giấu mà hả hê. Họ vui mừng như dân Tàu cộng khi nước Mỹ bị dịch Cúm Tàu. Trong khi chính đảng CsVN lại đi nhận sự giúp đỡ tiền, thuốc từ Mỹ. Đây là một sự khốn nạn của đảng CsVN, dư luận viên và một số người VN ấu trĩ luôn mang trong mình tư tưởng “Thù Mỹ”. Đó là sự khốn nạn. 

Đó là những người trước kia vượt biên vì họ nói rằng họ không ở được với Cs mà nay lại đi ủng hộ phe thiên tả, phong trào lấy chủ nghĩa Cs làm nền tảng. Đó là sự phản bội lại chính lời nói của họ khi họ xin vào Mỹ. Chuyện yêu thích Trump hay ai đó không phải phe tả thì bình thường, ghét Trump cũng là thường. Nhưng chạy trốn cs mà lại ủng hộ thân cộng thì đúng là sự phản bội… 

Đó là những người ngày nay đi Mỹ dạng tị nạn nhưng lại chống lại nền cộng hòa của đất nước đã cưu mang họ. Họ chống lại cả cộng đồng tị nạn đã gửi tiền, ký thỉnh nguyện thư, kêu ca khắp nơi cho họ và gia đình. Đó là sự “qua cầu rút ván”

Đó là những dạng người luôn hô hào đấu tranh dân chủ, chống Tàu, yêu nước. Nhưng họ không chửi Cs, Không chửi Tập, không chửi HCM mà lại chửi Trump... Đó là dạng người “Lá mặt lá trái”. 

Với 4 dạng người này, họ không phải là số nhiều nhưng lại là nỗi xấu hổ của người VN. Đã đến lúc người VN cần nhìn nhận 4 dạng này đã góp phần làm cho người VN chúng ta cứ bị “quả báo” mãi không thoát ra khỏi kiếp nhược tiểu bởi vì người VN còn tồn tại 4 dạng: Khốn nạn, phản bội, qua cầu rút ván, lá mặt lá trái. 

Đã đến lúc người VN cần thay đổi để có một môi trường tốt đẹp hơn cho những thế hệ tương lai không còn nhiều 4 dạng này… Thế thì đất nước VN mới có tương lai tốt hơn.. 
Cũng cần nói thêm: Tôi có nhiều bạn bè không ưa ông Trump nhưng tôi và họ vẫn không mất tình bạn bởi họ khác 4 dạng trên: Họ biết cái gì ông Trump làm tốt và chưa tốt, họ không thích ô Trump nhưng họ không mê mẩn đám thiên tả của nước Mỹ… 

Jul 30, 2020
Đặng Chí Hùng

No comments:

Post a Comment