Saturday, October 31, 2020

Luận Về Tình Yêu

 

Tình làm quen qua mạng (Internet) được gọi là lưới tình
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.
Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.
Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài)..
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình.
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình.
Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình.
Trong tình yêu luôn luôn chi li xét nét tiết kiệm gọi là tính tình.
Tình đã đi vào quá khứ gọi là cố tình.
Tình ngoài hôn thú gọi là tình phụ.
Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang.
Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình.
Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là tình cảm.
Yêu từ thời đi học gọi là tình trường
Đang yêu mà bị hối,làm lẹ cho xong gọi là tình dục.
Yêu quá độ phải đi vào bệnh viện gọi là tình thương.
Yêu thương con người gọi là tình nhân.
Tự nhiên được người ta yêu gọi là tình tự.
Tự động yêu người ta gọi là động tình.
Yêu vợ người khác bị đánh tím mặt gọi là thâm tình

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment