Friday, March 29, 2024

Những Suy Nghĩ Ở Tuổi Bảy Mươi - Youtube Phan Ngọc Thuận

1 comment:

  1. Khi đã 70, hiếm có ai thoát khỏi bệnh tật. Nếu không muốn là gánh nặng cho con cái thì mình phải biết tự lo liệu lấy thân, trông cậy ở chính mình. Đến lúc nào không thể tự chăm sóc mình được nữa thì viện dưỡng lão là cứu cánh sau cùng. Tránh đừng làm phiền con cái. Chúng nó còn có gia đình phải lo.
    Cám ơn cậu Thuận. Bài rất hay, nhạc và hình ảnh tuyệt vời.
    NPN

    ReplyDelete