Monday, April 13, 2015

Asia 66 - Cánh Hoa Thời Loạn (Disc 1)

Nhạc chọn lọc cho tháng tư đen, những ca khúc viết cho những cuộc tình thời chinh chiến

No comments:

Post a Comment