Tuesday, April 28, 2015

Tình Người Của Hải Quân Hoa Kỳ Trong Biến Cố 30/4/75

Hàng Không Mẫu Hạm Midway quyết định đẩy trên 10 triệu US Chiến Cụ xuống biển lấy chỗ cho Phi Cơ L 19 do T/T Lý Bửng đáp trên sàn HKMH cứu 7 Con Người trên phi cơ đó

No comments:

Post a Comment