Tuesday, April 14, 2015

Tranh Châm Chọc Quá Hay!


Bọn vẹm khiêng kiệu hoa đem cô dâu Việt cho chú rể Tập Cận Bình. Hay nhất là ghép hình chú rể Tập Cận Bình chúm chím cười
Ngựa anh đi trước kiệu nàng theo sau!

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment