Friday, May 19, 2017

Thơ Vui "Một chốc" - Thích Tánh Tuệ


Nguyên Bản 
'' Ta Cứ Ngỡ Xuống Trần Chơi Một Chốc
Nào Ngờ 
Đâu Ở Mãi Đến Hôm Nay'' 
- Bùi Giáng
1- 
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chặp
Nào ngờ đâu.. bầm dập đến hôm nay!
2-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát
Nào ngờ đâu.. bi đát đến hôm nay!
3-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút
Nào ngờ đi.. hun hút đến hôm nay!
4-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đoạn
Nào ngờ đi.. loạng quạng đến hôm nay!
5-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một thoáng
Nào ngờ ham.. mua bán đến hôm nay!
6-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc 
Nào ngờ đâu.. lăn lóc đến hôm nay!
7-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một đỗi
Nào ngờ ra.. nông nổi buổi hôm nay!
8-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tí
Nào ngờ đâu.. cô nhí trói ta luôn!
9-
Em cứ ngỡ xuống trần chơi một sớm
Nào ngờ anh hàng xóm.. nhốt em luôn!
10-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tối
Nào ngờ đâu.. lạc lối đến hôm nay!
11-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một dạo
Nào ngờ lo.. chạy gạo đến hôm nay!
12-
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một bửa
       Nào ngờ đâu.. không thấy cửa đi zề .. *:) happy!

Thích Tánh Tuệ

No comments:

Post a Comment