Tuesday, May 16, 2017

Thu Luận - Phong Lan
Nước Úc vào thu lá vàng bay
Gởi lời tự sự chốn trần ai
Mượn hoa cúng phật dâng lễ Chúa
Trầm tư lắng đọng luận cùng cây

Đầu mùa lan nở dáng kiêu sa
Thu đông xuân hạ một mùa hoa…
Sinh lão bệnh tử … người một kiếp !
Ngắn dài tích tắc cũng sát na !

Hoa lan phải nói sắc cùng hương
Mỗi loài mỗi vẽ mỗi miên trường
Hương mùi nặng nhẹ tùy đối tượng
Hoa nào thì cũng gây vấn vương

Nhân sinh tự cổ chánh và tà
Ác nhân ác báo cõi người ta
Đi với Đảng là đang với đĩ *
Nắm tay nhau bán… cắt sơn hà

Mùa thu hoa lá chuyển tuyệt vời
Hoa tàn lại nở lắp đầy vơi
Người có lúc…sông nước có khúc…
Quanh co lịch sử tái định hồi

Melbourne   15/05/2017   Phong Lan

Lời LM Đặng Hữu Nam 

No comments:

Post a Comment