Wednesday, October 25, 2017

Cà Phê Bên Quán Ven Sông - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ
    Bốn thằng thời cùng khổ, tù cải tạo. 3 thằng còn ở lại với quê hương. Thằng về từ Texas. Khi đi con còn nhỏ dại. 24 năm sau con đã nên danh phận. Cha cũng nghĩ hưu. Về đây gặp lại bạn bè thời cùng khổ. Mỗi năm về một lần. Dù sao cũng còn gia đình bạn bè.Bên ly cà phê để tìm về kỷ niệm. ĐCL

    ReplyDelete