Friday, October 13, 2017

Chết Mẹ! Tụi Nó Lồm Theo Tau !!! - Tư Nghèo (Danlambao)


"Tui" đây hổng phải là Tư nghèo à nghe. Nghèo đất không có để mà cạp thì có ma nào làm theo, bắt chước. Cái câu văng mạng mang hơi hướm chợ cá Quảng Nôm ở trên là dành cho anh Phúc dẹo, chủ nhân của mấy cái căn hộ chìm nổi ở bang Ca li phọc nha.

Chuyện nó như vầy: đầu tuần, anh Phúc dẹo nắm cổ hơn 1000 doanh nhân dzăng hóa, chiên dza kinh thế để "đặt vấn đề về nguồn ngoại tệ của Việt Nam bị chảy ra nước ngoài khi đề cập đến con số hơn 3 tỷ USD được chuyển qua Mỹ để mua nhà đất." (1)

Trời thần ơi, anh là thủ tướng, đứng dẹo đầu bang hội chú Phỉnh, mà đặt vấn đề với 1000 con buôn về chuyện người dân bỏ tiền mua nhà của đế quốc thì... là làm sao!?. Mấy cha nội, bà ngoại "doanh nhân văn hóa" cỡ béc Hồ này thì mắc mớ, liên quan gì! Chúng có phải là thế lực thù địch, âm mưu kích động người dân bỏ nhà Việt đi mua nhà Mỹ đâu cha nội!

Nhưng nói gì thì nói, anh Phúc nhà mình lại cũng là người đóng góp cổ phần cho tổng số tiền vượt biên và định cư ở Mỹ.
Nè: 
Căn nhà của Nguyễn Xuân Phúc mua vào năm 2005.
Địa chỉ: 636 S. Halliday Str, Anaheim, CA 92840

Đó là cái nhà bị lộ. Còn bao nhiêu khu shopping, nhà hàng, rì sọt... bố ai biết được anh và các đồng chí dzô sản của anh đã, đang, và sẽ dọn bãi để hạ cánh an toàn tại xứ cờ hoa!?

Vậy có phải "tụi nóa lồm theo anh" không nè!

Trong cái gọi là "Diễn đàn kinh tế tư nhân" này, anh Phúc còn dẹo qua dẹo lại phán rằng: "Cho nên, ngành ngân hàng nên quan tâm để có chính sách thu hút nguồn lực trong dân" (2)

Giỡn hoài cha! Nội nghe cái cụm từ "thu hút nguồn lực trong dân" là hết hồn! Gì thì gì chứ cứ thuhút bằng cả một chính sách thì có ông bà chủ dân đen nào ngu dại ôm tiền lẫn cái đầu máu chui dzô?!

Còn cái dzụ này cũng cần phải nói nè: sao cái gì "hổng ổn" là cứ lôi đầu dân ra mà đỗ thừa. 3 tỷ USD vượt biên sang định cư ở Mỹ phần lớn là của những... đồng chí nào? Đứa nào mua nhà cho con trai chơi bời xả láng ở Mỹ lúc còn chưa làm thủ tướng (và lúc đó đang lo sói đầu vì không biết có bị ba X nó cho từ bờ xuống ruộng lúc nào). Và một lũ chuột ăn không chừa thứ gì, một bầy đàn tham nhũng mà đánh tham nhũng là ta đánh ta... Tiền bạc triệu, bạc tỉ đô tụi nó hốt qua những cú đấm thép, công trình dự án của Tàu khựa, những dịch vụ mua bán vũ khí có tiền huê hồng 25%... nó cất đi đâu! Cho vào ngân hàng nhà nước? Có mà điên! Và có mà ngu!

Vì vậy cho nên, cứ... lồm theo anh Phúc dẹo cho nó chắc cú. Có bao nhiêu tiền cứ cho nó vượt biên qua định cư ở nhà Mỹ cho nó kỹ.

Nói theo kiểu anh Phúc tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần 2 - VPSF 2017: "Hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận vì những gì bạn không làm, hơn là những gì bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn". (3)

Câu nói này anh Phúc mượn tạm từ ông nhà văn Mark Twain của Mỹ (sao cái gì cũng madzê in Mỹ quốc vậy trời! Hết nhà cửa cho tới dzăn chương!).

"Hãy ra khơi, rời khỏi bến đỗ an toàn". Anh dẹo nhà mình nhắn nhủ giới làm ăn buôn bán mà cứ như kêu gọi người dân Việt Nam tháo dây xã hội chủ nghĩa, nhổ neo búa liềm, rời khỏi bến đỗ thiên đường xã hội chủ nghĩa để lên đường... vượt biên.

Thì cần gì anh Phúc dẹo đầu nhắn nhủ. Chỉ cần nhổ neo, ra khơi, rời bến cho đúng... quy trình. Bước đầu của cái quy trình là phải mua trước vài căn nhà ở Mỹ, mở vài trương mục ở Cayman Islands, ở Bahamas... cho con cái qua trước để rành 6 câu chơi bời ở xứ Mỹ, rồi... mình sẽ hạ cánh sang sau mà chơi bời với chúng.


Nguyễn Xuân Hiếu (ngoài cùng bên phải) - con trai của 
Nguyễn Xuân Phúc tại California

Anh Phúc rành chuyện này quá mà!
Anh lồm thì người ta cũng lồm theo anh! Dzậy thôi! Có gì mà phải lồm xồm!

31.07.2017

No comments:

Post a Comment