Saturday, October 14, 2017

Cúng Ông Bà Ngày Tết


Vừa nãy tui đi mua giấy tiền vàng mã cúng ông bà, thằng chủ Shop hỏi có mua iPhone 7 cho các cụ không?
Tui hỏi lỡ ông bà không biết dùng thì sao, nó liền nói Steve Jobs xuống dưới đó rồi, ổng sẽ mở khóa training cho các cụ, cứ yên tâm. Thế là tui mua! 
Xong nó hỏi có mua case bảo vệ hông ? Tui OK 
Sau đó nó hỏi mua tai nghe Bluetooth không, tui cũng OK 
Rồi thằng đó hỏi có mua cục sạc dự phòng không, tui hỏi sao phải mua? Nó nói xài hết pin thì sao, vậy là tui mua thêm cục sạc!  
Cuối cùng tui trả tiền và xin thằng chủ cái namecard, nó hỏi tui xin làm cái gì ?
Tui nói: "Tao đốt namecard của mày cho ông bà tao, lỡ cái iPhone có hư thì các cụ tìm mày để bắt đền" ! 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment