Tuesday, October 24, 2017

Chiều Văn Học: Ra Mắt Tác Phẩm Chữ Nôm Và Ngày Tháng Buồn Hiu

Mời quý vị xem video Chiều văn học gồm thơ nhạc và giới thiệu tác phẩm Ngày Tháng Buồn Hiu của tác giả Ngọc Ánh (ở phút 13'52) và lời phát biểu của tác giả được tổ chức tại Câu lạc bộ Văn Hoá Paris ngày 4/12/2016. 

No comments:

Post a Comment