Friday, October 27, 2017

X.H.C.N= Xạo Hết Chỗ Nói....

Trên thế giới có một không hai!
Máy bay bị bắn lủng trên không, lấy tay bịt lại hạ cánh an toàn.Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment