Saturday, October 14, 2017

Lần Đầu Lần Cuối - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ đến mọi người.
    Một đứa bạn, biết nhau 5 tháng ở quân trường, cùng trung đội. Ra đơn vị, không biết tin nhau. Cách nay vài năm bạn bè tìm nhau được. Chỉ biết tin trên mạng, chưa lần gặp. Giờ nghe tin đã đi xa vì bệnh tật. Vô thường...ĐCL

    ReplyDelete