Saturday, October 21, 2017

Giải Nobel "Nói Phét" !!!Bần dân xin hỏi ngu để mở mang tầm mắt mong cao nhân giải thích dùm?
* Máy bay thần sấm F105 Thunderchief đạt tốc siêu thanh Mach 2 
 (2250km/h) trần bay trên 10000m, tầm hoạt động hiệu quả để ném bom 3000 - 4000m.
* Súng trường CKC tầm bắn 800 - 1000m tầm hiệu quả 300m
19 người mỗi người 1 viên bắt rớt f105, bắn bằng cách nào? Có cao nhân nào uyên bác giải thích dùm.Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment