Thursday, January 3, 2019

Donald Trump Làm Phục Vụ Tại Khách Sạn Của Mình

1 comment:

  1. Ông Donald Trump là người đứng đầu nước Mỹ . Và rất vui vẻ khi phục vụ người khác .
    Ấy là vì Ông đang thực hiện theo Lời Chúa :
    Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người ( MC9 ,29-36 ).
    Ước chi trên thế giới này ngày càng có thêm nhiều Lãnh đạo tự nguyện làm đày tớ để phục vụ mọi người ..///

    ReplyDelete