Thursday, January 16, 2020

Cao Su Lá Rụng - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Năm rồi, đám cưới con trai tôi. Rước dâu về ngang đèo Mẹ Bồng Con, Long Khánh. Những cánh rừng cao su, phải gọi là rừng, thay lá. Tôi có ý tưởng cho một bài thơ nhưng chưa có được. Ngày nầy năm rồi. Xin chia sẻ bài thơ có được một năm sau. ĐCL

No comments:

Post a Comment