Saturday, January 18, 2020

Mẹ Ông Trời - Vũ Linh Châu


Không giống như các người anh em thuộc các hệ phái Thiên Chúa Giáo khác, các tín đồ Công Giáo rất tôn kính và yêu mến Đức Mẹ Maria. Giáo Hội Công Giáo đã chính thức tôn phong cho Đức Mẹ rất nhiều tước hiệu.
Nhiều người đã không đồng ý với các tước hiệu này.
Nhưng chắc chắn, có một tước hiệu mà không một hệ phái Thiên Chúa Giáo nào có thể phủ nhận được. Đó là tước hiệu:
“Maria là Mẹ Đức Chúa Trời”.
Tín đồ Thiên Chúa Giáo thuộc bất cứ hệ phái nào cũng mặc nhiên phải chấp nhận tín điều đó. Tại vì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giê-Su là Thiên Chúa, thì người đàn bà sinh đẻ ra Chúa Giê-Su, người đó đương nhiên là Mẹ của Thiên Chúa.
Maria là Mẹ của Đức Chúa Trời! Mẹ của Ông Trời! Mẹ của Thượng Đế!
 Nghe thì có vẻ vô lý, có vẻ phạm thượng và lộng ngôn quá. Nhưng không một tín đồ Thiên Chúa Giáo nào có thể phủ nhận được tước hiệu này. Chối bỏ tín điều này tức là... bỏ Đạo vì đã không nhìn nhận Đức Giêsu cũng là Thiên Chúa.
“Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ”.
Vũ Linh Châu

No comments:

Post a Comment