Friday, January 24, 2020

Đừng Đợi


Đời một người rất ngắn, ngắn đến nổi chưa kịp tính kỹ tuổi thơ đã trôi qua thật xa. Thanh xuân bỗng chốc cũng không còn, những năm tháng vui vẻ không buồn lo rồi cũng rời ta mà đi.

Đời một người, nhiều lắm cũng chỉ được ba vạn ngày, không nhiều như bạn nghĩ. Nên có tâm nguyện gì hãy nhanh chóng thực hiện, có mục tiêu nào thì tích cực phấn đấu. Đừng chờ tới chờ lui, chờ khi tuổi lớn, nhiệt huyết cũng không còn.

Tình cảm không chờ người, qua rồi là vĩnh viễn; tình thân không chờ người, mất rồi chỉ tiếc nuối; tình bạn không chờ người, xa rồi thì khó gặp; thời gian không chờ người, hết rồi thì kết thúc.

Đời người không giống như hoa, tàn rồi lại nở. Thân người không thể như lá, rụng rồi lại sanh. Mỗi người chúng ta chỉ có một đời, một cơ thể này. Sức khỏe không còn thì đời người cũng hết, thời gian qua rồi thì chỉ có vĩnh biệt.

Cho nên nhân lúc khỏe mạnh:
Đối với cha mẹ, hiếu thuận chút
Đối với người thân, trân trọng chút
Đối với bạn bè, chân thành chút
Đối với bản thân tốt một chút.
Vì một khi qua rồi, không thể nào trở lại!

Sưu tầm

1 comment: