Monday, January 27, 2020

Nhà Thờ Đức Bà Paris Trước Và Sau Hỏa Hoạn - Nguyễn Duy Phước

Mời click vào hình để xem nhà thờ Notre Dame De Paris trước và sau hỏa họan được ghi lại tỉ mỉ từng chi tiết.

 

No comments:

Post a Comment