Monday, January 13, 2020

Thủ Đô Saigon Trước 1975 - Phần 1 Và 2 - Nguyễn Duy Phước

Mời quý vị xem hai videos Saigon trước 75 được thực hiện rất công phu với đầy đủ tất cả những gì quí vị muốn biết về thủ đô Sài Gòn thân yêu của miền Nam Việt Nam một thời vang bóng với lời chú thích rõ ràng ghi trên mỗi hình ảnh. 

Phần 1Phần 2Nguyễn Duy Phước

1 comment: