Tuesday, January 14, 2020

Mùa Xuân Lỗi Hẹn - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Trưa nay nằm nghe máy hát nhà bên...
...nếu chiều nay lỡ hẹn không về. Thì Xuân năm nay...
Tôi chợt nhớ những mùa Xuân khói lửa xa nhà, Mẹ già lặn lội đến chiến trường thăm con. Vì con lỗi hẹn không về... 

Một thời để nhớ...ĐCL

No comments:

Post a Comment