Tuesday, May 17, 2022

Ly Cà Phê Sáng Hôm Nay - Đỗ Công Luận


Hôm nay chủ nhật, 15/5/2022.

Bạn Nguyễn Khắc Hà từ thị xã Bình Long về Biên Hòa có công việc. Bình Long là nơi lập nghiệp, nhưng BH là nơi sinh sống từ nhỏ, cùng học trường trung học Ngô Quyền.

Bạn bè alo sang công viên Biên Hùng uống cà phê. Tất cả là bạn nam của 2 lớp thất ba, thất bốn.

Bạn Trần Văn Thông chuyển lại cho tôi bản photo thông báo của ban báo chí của ban đại diện học sinh Ngô Quyền về đặc san xuân Canh Tuất 1970. 

Khi ấy bạn Nguyễn Hoàng Hải, tức nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, là trưởng khối báo chí. 

Tôi, Đỗ Công Luận, là trưởng khối thể thao của ban đại diện học sinh. Một thời để nhớ...

No comments:

Post a Comment