Saturday, May 14, 2022

Người Tốt Việc Tốt - Huỳnh Chiếu Đẳng

Bà nầy ăn cắp 5 trứng gà để cho mấy đứa con ăn (ý nói là đói). Người cảnh sát (được gọi đến) thay vì bắt bà ta, ổng lại bỏ tiền ra mua cho gia đình bà “một xe” thực phẩm. 

 
Cái tủ lạnh này được đặt bên đường do một người Saudi tốt bụng. Ông ta và những người bạn để những thức ăn dư thừa trong đó để giúp những đứa trẻ bất hạnh trong làng có thức ăn bỗ dưỡng mà không mang mặc cảm xin ăn.

Ở nơi nào đó trong nước Đức người ta treo những túi thực phẩm ven đường dành cho người nghèo, đói đến lấy.

Ở Nhật, người ta định đóng cửa một nhà ga xe lửa (không người đi). Nhưng khi biết ra có một em học sinh duy nhất đón xe đi học ở ga nầy, nên người ta vẩn giữ nó hoạt động cho tới khi em học sinh nầy tốt nghiệp.

 

Trích từ Quán Ven Đường: Huỳnh Chiếu Đẳng

No comments:

Post a Comment