Thursday, May 19, 2022

Lý Do Singapore Yêu Muỗi

1 comment:


 1. Lý Do Singapore Yêu Muỗi
  Người Mỹ có câu: ”Love is blind”, hôm Tân Gia Ba đã dùng”độc trị độc” để trị muỗi , sáng chế mới mẻ của Tân Gia Ba này làm cho mọi người phải ngạc nhiên và nể phục một quốc gia nhỏ bé như Tân Gia Ba nhờ có những nhà lãnh đạo tài ba nên đã biến đảo là một nơi không có tài nguyên thiên nhiên thành quốc gia lý tưởng ở Á Châu .
  Ở trên đời này bất cứ cá nhân, đoàn thể hay quốc gia nào có sáng kiến đầu tiên mới mẻ , thực dụng thì họ sẽ là ngọn hải đăng trong đêm tối và mang lại sự giầu mạnh cho quốc gia, các bạn đã biết mặc dầu Hoa Kỳ là quốc gia non trẻ nhưng họ đã sáng chế đầu tiên rất nhiều thứ làm thay đổi bộ mặt thế giới và đã giúp Hoa Kỳ trở thành cường quốc, thí dụ như:
  Thomas Edison đã sáng chế ra BÓNG ĐÈN ĐIỆN vào năm 1879.
  Willis Carrier đã chế ra MÁY LẠNH vào năm 1902.
  Orville and Wilbur Wright đã sáng chế ra MÁY BAY vào năm 1903.
  Kỹ sư John Bardeen và Walter Brattain cùng sáng chế TRANSISTOR vào năm 1947.
  John F. Mitchell and Martin Cooper cho ra đời CELL PHONE vào năm 1973.
  Còn hàng trăm ngàn những sáng chế nữa .
  Riêng Việt Nam ta thì sáng chế ra loại “BIA ÔM” coi như độc quyền không sợ bị cạnh tranh .
  T.V.B - USA

  ReplyDelete