Friday, July 29, 2022

Chia Gia Tài

 

Trong bệnh viện, một ông sắp chết, kêu vợ đến giường bệnh dặn dò, và có nhờ bác sỹ làm chứng.

• Những khu apartment ở Newport beach giao cho thằng Hai.

• Còn khu shopping ở Hollywood thì giao cho thằng Ba. 

• Còn bà thì lớn tuổi rồi, thì đừng đi xa, mấy cái appartment vùng Little Saigon thì giao cho bà.

Bác sỹ quá sững sờ nói: không ngờ bác trai là đại gia.

Bà vợ nói:

- Không phải đâu bác sỹ, ông chồng tôi chia và giao khu vực để tụi tôi đi lượm lon đó.


Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment