Friday, July 29, 2022

Khúc Tương Tư - Hàn Thiên Lương

 

(Nhớ đêm nghe Tiếng Tơ Đồng dạo khúc tương tư)


Đàn ai đang dạo khúc tương tư

Vẳng nỗi tình xa đã biệt mù

Đôi mắt vẫn còn in cõi mộng

Lạc đời nhớ mãi đến thiên thu!

 

Một khối tình sầu cách núi sông

Nhớ thương vương víu mãi tơ lòng

Chập chờn lẻ bóng mơ tương ngộ

Mịt mùng sương gió cõi mênh mông.

 

Mãi ngát trong hồn hương dạ lý

Người đang ẩn hiện giấc tương tư

Đêm đêm dõi ánh viền trăng ngọc

Tìm dấu người xưa cõi mịt mù!

 

Cứ tưởng chân người vừa bước qua

Ngờ đâu lá rụng động thềm nhà

Tương tư hiu hắt hồn lưu lạc

Canh cánh bên lòng người chốn xa!

 

Cô đơn chiều bước giữa rừng thu

Sương khói hoàng hôn tỏa mịt mờ

Lại ngỡ dìu nhau về cõi mộng

Gió rừng vi vút tiếng đàn thơ!

 

Nhưng đó chỉ là mộng mị thôi

Cố nhân xa biệt mãi bên trời

Tương tư trong giấc sầu đêm lạnh

Thương nhớ bao mùa lệ đắng môi!

 

Hàn Thiên Lương

 


No comments:

Post a Comment