Wednesday, July 27, 2022

Phận Người - Hàn Thiên Lương


Người ơi trong gió đầy tâm sự

Nắng tắt hoàng hôn lạnh ngõ chiều

Ai rõ lòng ta buồn cô lữ

Lệ hồn thơ đổ biết bao nhiêu?

 

Về đâu thơ thẩn cánh chim di

Tám phương nào biết ngõ đi về

Mang mang thế sự đời trôi nổi

Khoắc khoải hồn đau lỡ hẹn thề.

 

Chao ơi  trời đất sao rộng quá

Phận người cát bụi nhỏ li ti

Đời giả tạm có chi trường cửu

Chốc tương phùng chốc lại phân ly!

 

Buồn lắm! đành thôi giấu nỗi niềm

Biết tỏ cùng ai chút muộn phiền

Lỡ trải cuộc đời qua gió bụi

Vết sầu ẩn kín giữa buồng tim!

 

Thương ai trôi nổi đời mưa gió

Thân phận người như chiếc lá rơi

Về đâu cô thế luôn  chao đảo

Vây kín quê nhà… kẻ bạc vôi!

 

Ta lạnh bên trời thương cố lý

Chờ xa phương nọ đợi phương nầy

Cố tri đâu thấy còn ai nhỉ?

Chỉ môt mình ta… dõi bóng mây!

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment