Friday, July 22, 2022

Hổ Thẹn Mình Nay - Hàn Thiên Lương


Vẫn cúi mặt bước trên đường xứ lạ

Nghe thời gian héo rụng mãi bên đời

Nhớ quê xưa giờ đây còn xa quá

Vẫn chờ trông  mãi mãi… biết bao giờ!?

 

Đèn đối bóng, đọc từng trang sách cổ

Phục người xưa nhưng hổ thẹn mình nay.

Nhớ Hịch Tuớng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo

Một thuở nào trống dục , cờ tung bay!

 

Tiếng trống trận của người  xưa vang động

Giặc Nguyên Minh cờ giáp đổ tơi bời

Thăng Long , Quang Trung vào im pháo giặc

Nhạc khải hoàn vang dậy nước non vui.

 

Bốn mươi bẩy mùa thu nhìn lá rụng

Làm được chi, ta cúi mặt ngậm ngùi

Như lá cỏ âm thầm nương theo gió

Mặc thời gian hờ hững lặng lờ trôi.

 

Nay đâu thấy những bạn hiền tri kỷ

Thuở nào xưa chung bước nẻo tang bồng

Có một lúc cùng sống đời lao lý

Nếm mật nằm gai khốn khổ vô cùng!

 

Tuổi cuối mùa… buổi dựng cờ mờ mịt

Đời ly tan người người chẳng chung lòng

Đành cô lẻ giữa phương trời đất trích

-Biết bao giờ hết  thẹn với cha ông!?


Hàn ThiênLương

1 comment:

 1. Kính hiền Huynh HTL,
  Hổ Thẹn Mình Nay, là một bài thơ trác tuyệt, với những
  thi ngữ kinh điển, và tấm lòng yêu nước chứa chan của
  một thi sĩ vong quốc, nhưng không vong bản; vẫn đêm
  ngày vang vọng những tiếng quốc kêu than, ngậm ngùi,
  "khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng".
  Thế Lữ, với Hổ Nhớ Rừng. Hàn Thiên Lương, nay với
  Hổ Thẹn Mình Nay. Những tiếng thơ mãi đi vào thiên cổ.
  Kính chúc Huynh nhiều niềm vui cuối tuần.
  Thân quý.
  Z.36

  ReplyDelete