Sunday, July 24, 2022

Dù Xa Xôi Mặt - Hàn Thiên Lương

 

Áo người phơ phất qua cầu

Sau lưng bỏ lại nỗi sầu cho ai

Thời gian nắng gió áo phai

Lòng đau nhớ mãi nhớ hoài áo xưa!

 

Thương người dầu dãi nắng mưa

Chờ trông…biền biệt người chưa trở về.

Giữa khuya ngắm bóng trăng thề

Chiều hôm bước lẻ đường quê ngậm ngùi!

 

Người đi cõi biệt xa xôi

Nhớ thương không tỏ được lời tri âm.

Tháng năm lặng lẽ âm thầm

Tình xưa canh cánh bao năm vẫn bền!

 

Nay còn sóng gió… lênh đênh

Thuyền hoa sẽ lại bến tình chờ mong

Người ơi em giữ tấc lòng

Dù xa xôi mặt long đong giữa đời.

 

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment