Thursday, July 14, 2022

Tôi Đi Trước Nhé Bà Ơi - Du Phong


Tôi đi trước nhé, bà ơi!

Chuyến tàu tôi đã đến nơi trạm dừng...

Hứa rằng sống chết cùng chung,

Vậy mà tôi lại giữa chừng rời đi.

Bà đừng có khóc nhoà mi,

Kiếp sau mình gặp, lo gì, bà ha!

Bao nhiêu năm tháng đã qua,

Tôi - bà có cặp vào ra sớm chiều.

Ân tình sâu đậm bao nhiêu,

Dù chưa từng nói tiếng yêu lần nào...

Vui buồn, sướng khổ cùng nhau,

Sơn hào hải vị không đâu bằng nhà.

Bát canh với mấy quả cà,

Nhường qua gắp lại đến già còn thương...

Tôi nay tạm tới thiên đường,

Trong lòng chỉ có vấn vương mình bà.

Lần này đằng đẵng cách xa,

Nhớ tôi bà biết gắp cà cho ai?

Bà ơi, năm tháng dẫu dài,

Dù tôi chẳng thể bên tai càm ràm...

Nhưng bà phải nhớ lạc quan,

Sống vui, sống khoẻ vì đàn cháu con!

Kiếp sau mình gặp sớm hơn,

Rồi tôi sẽ lại ăn cơm cùng bà.

Bát canh với mấy quả cà,

Mấy mươi năm ấy lại là một đôi.

Tôi đi trước nhé, bà ơi!

Cảm ơn vì đã một đời cùng nhau...


Du Phong

No comments:

Post a Comment