Monday, July 18, 2022

Sầu - Hàn Thiên Lương

 

Mưa rơi! Giọt rớt thật buồn

Cách ngăn không biết ngọn nguồn từ đâu?

Thuyền anh neo mãi bến sầu

Chờ ai còn mãi bên lầu song trăng.

Ứơc chi em là cô Hằng

Anh làm chú Cụi bên nàng thiên thu!

 

Thế gian sương gió mịt mù

Đường qua ngõ quạnh bơ vơ não lòng

Từng giây từng phút chờ mong

Thuyền trăng lỡ bến đau dòng nước trôi.

 

Mộng đà chìm giấc đơn côi

Nửa viền trăng khuyết khuất đồi mù sương

Lệ người khóc nỗi tang thương

Hồn tôi còn rõ nỗi buồn dở dang.

 

Nửa khuya ai trổi cung đàn

Tiếng sầu rây rứt lời than não nùng

Đường xa mưa gió chập chùng

Làm sao tương ngộ tao phùng người ơi!?

 

Nẻo về còn mãi xa xôi

Đau hồn lữ thứ bên trời bơ vơ

Ôi đời như thoáng mây trôi

Tháng năm biền biệt… ngậm ngùi buồn tênh!

 

Phải chăng duyên nghiệp sẵn dành

Người thương khoắc khoải, nỗi mình ưu tư!

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment