Wednesday, March 26, 2014

Ca Dao...Cạo

 

Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng... vẫn sang như thường.

Đàn ông bụng bự thì sang
Đàn bà bụng bự... mua than để dành.

Gặp thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa... lượm thun bắn ruồi.

Đèo cao mặc kệ đèo cao
Nhưng mà cao quá thì ta chả trèo.

Đường xa mặc kệ đường xa
Nhưng mà xa quá thì ta quay về.

Trời mưa mặc kệ trời mưa
Nhưng mà mưa quá thì ta vô nhà.

Vợ la mặc kệ vợ la
Nhưng mà la quá thì ta theo… bồ.

Trèo cao té đau ... trèo thấp té cũng đau ...

Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào ?

Lên chùa thấy bụt muốn tu
Về nhà ngó vợ muốn “xù” em ngay !

Lấy chồng từ thuở mười ba
Ðến năm mười tám em ra bà già.

Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ ở nhà lầu ngồi chơi !

Hửu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện cự om sòm.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện thấy thương liền!

Nhà sạch thì mát
Bát sạch tốn xà bong.

Một người lên “net,”

Cả nhà kẹt “phone.”

Kiến tha lâu mỏi cẳng.

Tiên học lễ, hậu học ăn.

Lá lành đùm lá lành hơn !

Lá rách đùm lá nát !

Con hơn cha là nhà có cãi lộn.

Tham thì thâm, không tham thì đói.  

Tham thì thâm, không tham thì ngốc.

Con nhà tông không giống lông đỡ giống khỉ.

Ðàn ông tập tạ thì đô
Ðàn bà không tập vẫn “đô” như thường !

Tóc thề em để ngang vai
Anh mà đụng tới “bụp” liền đó nghe !

Cô kia cắt cỏ một mình
Cớ sao không rủ người tình cắt chung.

Anh về em chẳng cho về
Nắm tay giữ lại khỏi “dê” nàng nào.

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Còn em sao lại hơi chồng “hổng” quen.

Đi xa mới biết đường dài
Ở lâu nhà mướn, gia tài càng hao.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh.

Ta về ta tắm ao ta
Vì qua ao bạn quá xa quãng đường.

Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp bay [bye bye!]

Má ơi cứ gả con xa
Miễn sao chàng rể trong nhà nhiều “đô.”

Thương anh chín đợi mười chờ
Đến khi mười một, em “lờ” anh luôn !

Chồng người ta làm ra khấm khá
Chồng của mình chỉ phá, chỉ ăn.

Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Uổng công mai mốt lưng ong “hổng” còn.

Qua đình ngả nón trông đình
Nhìn em ăn mặc thùng thình thấy “phê.”

Trông nhìn ông bụt hiền từ
Ngó em cái mặt ôi như bà chằng !

Đi đâu mà vội mà vàng
Cho thiếp theo để biết chàng ở đâu ?

Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn em dù xấu biết đâu phân bày !

Người ơi gặp gỡ làm chi
Để rồi hai đứa chia ly hai đường !

Đầu tôm nấu với canh bầu
Chồng chan, vợ ngó lắc đầu “ham ăn.”

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc nấu chung một nồi !

Qua cầu, ngã nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp tốn dầu bấy nhiêu.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mai sau có lúc ngoài đường đập [“phập”] nhau

Gần mực thì đen, gần đèn thì cháy.

Có công mài sắt, có ngày chai tay.

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy.

Môi hở, răng hô.

Liệu cơm gắp hết.

Có chí thì ghê !

Mua danh ba vạn, bán danh ba tỷ.

Ăn trông nồi, ngồi trông ghế.

Có tiền, mua tiên cũng uổng !

Thuận vợ, thuận chồng … con đông mệt nghỉ !

Kiến tha lâu mỏi cẳng.

Tiên học lễ, hậu học ăn.

Đoàn kết thì sống, chia rẽ cũng sống.
Ðoàn kết thì chết, chia cũng chết
Ðoàn kết chết hết, chia rẽ chết lẽ tẻ !

 

Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh.  Lượm trên net

No comments:

Post a Comment