Monday, March 17, 2014

Về Thăm Mộ Chàng - Tâm Tiễn
30 Tháng 4 Thăm Mộ Chiến Hữu

- Mộ bên trái: Cố Thiếu Úy Phạm Đăng Hải 
Sinh năm 1952
Phi công trực thăng, tử trận năm 1973 .
Hưởng dương 22 tuổi

- Mộ bên phải: Cố Đại Úy  Phạm Đăng Phước
Sinh năm 1947. Bộ binh, tử trận năm 1974
Hưởng dương 28 tuổi
Phước và Hải là anh em ruột. Với Hiền GC là bà con cùng đầu ông Sơ (bên Ngoại)

1/9/15
Mộ chàng đã hết rêu phong

Hôm nay ghé lại lòng không nỡ rời

Chàng về Cực lạc xa xôi

Trần gian thiếp vẫn mồ côi một mình

Bảy Hiền cảm tác

Ngày 1/9/2015 đi thăm mộ chiến hữu

Mộ đã được duy tu hôm Thanh Minh năm 2015


Ảnh: Bảy Hiền

No comments:

Post a Comment