Tuesday, March 11, 2014

Mùa Tan Trường - Người Phương Nam


 Mùa Tan Trường

Mt bui sáng nng hng cht oi
Nghe đâu đây ra r tiếng ve su
Bên b tường, phượng vĩ cũng xôn xao
Trong nng h, hoa ngp ngng hé n

Hoa rng r mà lòng bun da diết
Sp xa ri nhng bui hc bên nhau
Nh hôm nao còn b ng câu chào
Mà thoáng chc gi chia ly đã đim

Tan trường ri chỉ còn là kỷ niệm
Lưu bút nào ghi hết ni thân thương
Còn đâu na lp hc vi sân trường
Bạn thân hởi từ đây xa biền biệt!

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment