Wednesday, March 19, 2014

Thập Thiện Nghiệp

Cám ơn người soạn bài
Nguyện cầu cho tất cả
Đêm yên giấc an lành
Trong niềm vui pháp hỷ
Đạo màu đang bước đi...

Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở...Kiếp xưa do lỡ làm càn
Ngày nay do vậy khổ nàn theo chân
Chớ nên buồn khóc phân vân
Theo lời Phật dạy đặng phần an vui...


Muốn tiêu nghiệp khổ đau,
Muốn tạo phước vui đầy,
Nhất nhất thường ghi nhớ:
Phải hành thập thiện nghiệp...

THẬP THIỆN NGHIỆP

1. Không sát sinh thân hình khỏe mạnh
Họa tránh xa, mọi việc hanh thông
Luật đời - Nhân Quả mà trông
Đã không gây ác, thì không khổ sầu.

2. Không trộm cắp, trở nên giàu có
Của nhiều, bền tốt đẹp do ta
Trí Nhân, phúc đức mà ra
Thân mà thanh tịnh, nhà nhà an vui.

3. Không tà dâm, cuộc đời đức hạnh
Trừ si mê mọi sự hanh thông
Thân rèn vững như thành đồng
Trong ngoài kính trọng, vợ chồng hòa vui.

4. Đừng nói dối, mà đời lắm tội
Chẳng khôn nào thắng nổi thật thà
Nói năng chớ có điêu ngoa
Thì vui tìm đến, quỷ tà bỏ đi.

5. Đừng thêu dệt nói chi sai quấy
Nịnh người này, tâng đẩy kẻ kia
Gây ra huyễn hoặc, chia lìa
Cho người đau khổ, mình thì sao đây?

6. Đừng nói lưỡi hai chiều đòn xóc
Trước mặt khen, đâm thọc sau lưng
Như dao hai lưỡi vẩy vung
Hại người chưa kịp, nó tung hại mình.

7. Đừng sân hận sinh lời hung ác
Vạn ngục tù tạo tác từ đây
Nhu hòa nhẫn nhục mà xây
Trái oan hóa giải, thù nay bạn hiền.

8. Đừng tham lam trí liền sáng tỏ
Tư duy minh hiểu rõ đúng sai
Công phu tu thiện miệt mài
Chính kiến mà giữ, ác sai không hành.

9. Đừng giận hờn, là hơn mọi lẽ
Rõ đúng sai, trí lại tỏ tường
Khiêm cung, tôn kính dựa nương
Từ bi hỷ xả là đường ta theo.

10. Đừng si mê là gieo trí sáng
Trừ vô minh, xứng đáng thượng căn
Chớ tin số mệnh, quỷ hành
Chỉ tin thiện ác tác thành từ tâm.


Cũng là một bàn tay
Làm biết bao nhiêu việc
Từ thô cho đến tế
Từ thanh cho đến tục

Khi nắm lại sục sôi
Khi xòe ra thân ái
Khi chấp lại trang nghiêm
Khi buông tuồng mê đắm

Có bàn tay nghĩa hiệp
Đập tan những bất bình
Có bàn tay ác hiểm
Gây cho đời điêu linh

Bàn tay nào gổ quý
Dắt đưa nhau vào đền
Bàn tay nào ma quỷ
Dẫn nhau xuống vực sâu


Có những cái bắt tay
Thắt chặt tình giao hảo
Có những cái bắt tay
Chỉ hững hờ xã giao

Có đôi tay tạo tác
Nên cuộc đời an vui
Có bàn tay tàn hoại
Khiến cho đời lụi tàn

Có bàn tay chỉ đường
Cho người phương và hướng
Có ngón tay nhấn nút
Cho bom nổ tan hoang !

Ối !trần gian não loạn
Bất tịnh và bất an
Khiến LƯƠNG THỨC đi hoang
Tạo ra bao ác nghiệp

Ngồi yên và tĩnh lặng
Lắng nghe trong phút giây
Sẽ gặp thầy LƯƠNG THỨC
Có mặt trong đời này

Trợ thủ của đôi tay
Chính là thầy LƯƠNG THỨC
Sống thiếu thầy LƯƠNG THỨC
Làm bẩn đôi tay nầy !

Post lại theo bài chuyển từ một người bạn

No comments:

Post a Comment