Sunday, March 2, 2014

Chuyen Hoa Sim - Anh Bằng - Như Quỳnh - NNS (new version)

Mời thưởng thức youtube Chuyện Hoa Sim, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát Như Quỳnh

No comments:

Post a Comment