Saturday, March 22, 2014

Video Tang Lễ Cố Đại Tá Martino Quách Huỳnh Hà - Tri Ân Chiến Sĩ VNCH (NPN)

Mời xem video tang lễ cố Đại Tá Quách Hùynh Hà
1930 - 2010Vài hình ảnh do gia đình cung cấp
No comments:

Post a Comment