Monday, April 7, 2014

Bạn Có Đồng Ý Không? - Hoa Vườn Nhà

Red Mandevilla

"Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn cả!"

Azelia

"Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc..."
"Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm..."
 
"Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học..."
Và... "người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm."

Light purple Tibouchina

"Đừng hứa khi đang... vui !"
"Đừng trả lời khi đang... nóng giận !"
 "Đừng quyết định khi đang... buồn !"
"Đừng cười khi người khác... không vui !"

Begonia

"Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ."
"Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe".
"Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi".
 "Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta !"

Pink Mandevilla

"Lời nói chẳng Mất Tiền Mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!"

Dark purple Tibouchina

"Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hòai đá nhau!"

Camelia

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment