Monday, April 14, 2014

Giấc Phù Du - Đỗ Thị Minh Giang


Lần tay thầm đếm tuổi đời
Ngắm hoa nắng ngủ lưng trời hư không
Em còn má thắm , môi hồng
Tóc còn bay xõa bềnh bồng ngày xưa
Mắt buồn chớm mộng đêm mưa
Cuộc tình sầu muộn đã vừa trao ai
Gánh đời nặng mỏi đôi vai
Trầm tư mặc niệm bên đài phù vân
Tơ lòng vang vọng âm ngân
Lời thơ  trầm bổng lạc vần bay cao
Chừng như lòng thoáng xôn xao
Tìm trong tiềm thức cõi nào dâng mơ
Góc vườn liễu rũ  bơ vơ
Cánh hoa rơi nhẹ bên bờ tịch liêu .
09 

ĐT Minh Giang  

No comments:

Post a Comment