Saturday, April 19, 2014

Cuộc Đời Ông Tám (Cuộc Hành Trình Thế Gian Của Frère Alexandre Lê Văn Ánh (1930 - 2014)


Ngày 17/3/14 tôi có post vào đây Video Tang Lễ Frère Alexandre Lê Văn Ánh, một vị thầy, một đàn anh kính mến, đáng ngưỡng mộ đã dâng hiến cả cuộc đời cho sứ mệnh  phụng vụ thiêng liêng. Ông ra đi để lại bao ngậm ngùi thương tiếc cho thân bằng quyến thuộc, anh em cộng đòan Lasan và những người cựu học sinh mà tuổi đời giờ đây đều đã bạc phai mái đầu.

Xin mời theo dõi hành trình cuộc đời của Frère Alexandre Ánh do một người cháu ghi lại theo nhựt ký của Frère.  

Cám ơn anh Hòang Nam
No comments:

Post a Comment