Monday, April 7, 2014

Mơ Như Bạn Sẽ Sống Mãi Mãi, Và Sống Như Bạn Sẽ Chết Hôm Nay

 
Có một câu nói có lẽ tất cả các bạn đều biết: “Mơ như bạn sẽ sống mãi mãi, và sống như bạn sẽ chết hôm nay” (Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today).

1. Để hăng say sống, chúng ta luôn cần một giấc mơ thúc đẩy—mơ làm bác sĩ, mơ thành sao bóng đá, mơ thành nhà văn…
Không có giấc mơ nào thì ta cứ như xe hết xăng, chẳng đi đâu được.

Bồ tát cũng hứa là sẽ phổ độ tất cả chúng sinh, tức là mơ sẽ có ngày mọi chúng sinh đều được phổ độ.
Mơ chẳng tốn tiền cho nên ta tự do mơ, như ta không bao giờ chết, như ta có đủ trăm năm để hoàn tất những giấc mơ khó khăn nhất, điên rồ nhất.
Nhưng làm sao mơ mà không chấp, không si mê ôm cứng vào một giấc mơ?
Ôi, đây là một điều thật tế nhị, khó mà giải thích. Ngày xưa Đức Phật cũng mơ có lúc thành đạo, và đã quyết tâm thành đạo. Khi nào thì “quyết tâm” là “quyết tâm”, khi nào thì “quyết tâm” trở thành “chấp”?

Quyết tâm hay chấp khác nhau ở chữ “Khổ”. Chấp là bám vào một điều gì đó. một mục đích nào đó, nhất định không bao giờ rời, làm cho mình khổ, khiến mình làm điều tội lỗi, khiến mình làm điều bất công, làm hại kẻ khác, làm điều si mê…
Còn nếu mình trì chí đi cho đến nơi, mà không hại ai cả, không thiệt hại gì cho đời, chỉ tốn thời giờ của mình kiên trì đi đến đích, thì đó là quyết tâm.

Người quyết tâm còn khác người chấp ở chỗ, người quyết tâm sẵn sàng gạt mục tiêu qua một bên để làm việc khác khi có nhu cầu đòi hỏi, và sẽ trở lại mục tiêu sau này. Người chấp thì dù có các việc khác cần hơn thì cũng nhất định gạt các việc khác sang một bên, để “dính” vào một mục tiêu mình “dính” mà thôi, không biết phân biệt ưu tiên sống.
Mơ và quyết tâm rất gần nhau. Mơ và quyết tâm mà đi với nhau thì dễ đưa đến thành công.

2. Và “sống như ta sẽ chết hôm nay” có nghĩa là sống như ta đang sống những phút giây quý hóa cuối đời. Hãy sống từng phút như là ta đang trả giá phút đó bằng một viên ngọc quý.
Nếu ăn thì hãy ăn cho thật lòng.
Nếu yêu thì hãy yêu cho tận tình.
Nếu làm thì hãy làm cho tuyệt vời.
Nếu Thiền thì Thiền cho tĩnh lặng.
Trong giây phút này,
Hãy tưới mát cho đời.
Hãy hát cho đời nở hoa.
Hãy cười cho người sướng vui.
Hãy ngước mặt nhìn đời để thấy mặt trời rực rỡ.
Hãy yêu người, hãy yêu mình.
Hãy yêu cuộc đời lên xuống.
Hãy yêu nhau đi cho trọn kiếp người.
Chúc các bạn vui hưởng cuộc đời.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment